ສະບາຍດີທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາເວບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ສະບາຍດີຫຼາຍໆ

Kataiy-ຄົນດີທີ່ເຈົ້າບໍ່ຮັກ
1 Responses So Far: