ສະບາຍດີທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາເວບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ສະບາຍດີຫຼາຍໆ

ວິທີ່ Restore windows ເວລາຄອມມີປັນຫາ


 ວິທີ່  Restore   windows  ເວລາຄອມມີປັນຫາ ໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໄດ້
ເຂົ້າໄປທີ່ start ເລືອກ allprogram


 ເລືອກ Accessories - system tool - systemRestoreເປັນອັນວ່າໃຊ້ໄດ້ 


0 Responses So Far: