ສະບາຍດີທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າມາເວບຂ້າພະເຈົ້າເອງ ສະບາຍດີຫຼາຍໆ

ວິທີ່ System Restore windows ໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໄດ້ເວລາຄອມມີປັນຫາ


 ວິທີ່ System Restore   windows  ໃຫ້ກັບມາໃຊ້ໄດ້ເວລາຄອມມີປັນຫາ
ເຂົ້າໄປທີ່ start ເລືອກ allprogram


  Accessories - system tool - systemRestore

 ຈາກນັ້ນເຮັດຕາມຮູປ ທີ່ ບອກ
 

ເປັນອັນວ່າ ໃຊໄດ້ 


0 Responses So Far: